‘Goed idee, doe er wat mee…’ :

Van punt naar komma: oplossingsgerichte ontwikkeling van docent en student!!

Docenten die in hun kracht staan vinden het uitdagend om hun onderwijs vakinhoudelijk en didactisch te verbeteren. Tegelijk werken zij aan hun persoonlijke ontwikkeling en stimuleren daardoor de eigen loopbaan.

Zelfbewuste en ambitieuze schoolleidingen, soms in samenwerking met de (lokale) overheid (bijvoorbeeld Amsterdamse Scholenbeurs), geven docenten alle vrijheid en verantwoordelijkheid voor professionele ontwikkeling. Dit wordt door de beroepsgroep enorm gewaardeerd.

Van punt naar komma is zich hiervan bewust en faciliteert coachings- en supervisietrajecten waarbij professionals in alle rust kunnen werken aan persoonlijke ontwikkeling en de eigen loopbaan. We begeleiden, van een eventueel stagnerende punt, naar een perspectiefvolle komma!

In het verlengde hiervan hebben we voor studenten een oplossingsgerichte methodiek ontwikkeld om studieloopbaan-gesprekken te voeren die leiden tot meer bewuste competente toekomstige beroepsbeoefenaars. Graag delen we onze ervaringen met mentoren en verzorgen we trainingen om met deze nieuwe en praktische methodiek te werken.

Kortom: Van punt naar komma staat voor oplossingsgerichte ontwikkeling van docent en student!


Wie ergens wil komen,
doet er goed aan te weten waar hij staat.....