Voor wie verzorgt Van punt naar komma COACHING- EN SUPERVISIETRAJECTEN?

Voor individuele docenten die in een rustige omgeving gedurende een langere periode willen stilstaan bij vragen als:  

‘Wat geeft mij energie?', ‘Wat zijn mijn kwaliteiten?’, ‘Waar zit mijn kracht?’, ‘Waar wil ik heen?’,  ‘Wat vraagt de professionele omgeving van mij en hoe kan ik daar nog meer tot ontplooiing komen?' etc, etc.

 
Voor wie verzorgt Van punt naar komma training in OPLOSSINGSGERICHTE MENTOR/ STUDIELOOPBAANGESPREKKEN?

Voor schoolleidingen en teams die mentor/studieloopbaanbegeleiding van HBO/MBO studenten een kwalitatieve impuls willen geven om tot meer bewuste, competente toekomstige beroepsbeoefenaars op willen leiden en uitval willen verminderen. 
 


 Samenwerking met:
 
  • ROC van Amsterdam
  • Universiteit van Amsterdam
  • Solutions Centre